Tag Archives: Trang phục biểu diễn văn nghệ

Chuẩn Bị Trang Phục Diễn Văn Nghệ 2023

Hàng năm chương trình văn nghệ thường xuyên tổ chức ở TP Quảng Ngãi. Cũng như các huyện miền núi Tỉnh Quảng Ngãi, nhiều lắm những chương trình văn nghệ tháng 3, 4, 5…. Nhiều lắm những chương trình biểu diễn văn nghệ để kỹ niệm các ngày lể lớn. Hãy đến với Trang phục biểu […]

Trang Phục Biểu Diễn Văn Nghệ 26/3 Tại Quảng Ngãi

Nước ta có trên 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán và trang phục truyền thống khác nhau. Và các dân tộc ngày càng thể hiện tình đoàn kết, gắn bó với nhau. Thể hiện tinh thần mến thương và yêu người ngày càng được thể hiện […]