Tag Archives: Trang phục biểu diễn văn nghệ 26/3 tại Quảng Ngãi

Trang Phục Biểu Diễn Văn Nghệ 26/3 Tại Quảng Ngãi

Nước ta có trên 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán và trang phục truyền thống khác nhau. Và các dân tộc ngày càng thể hiện tình đoàn kết, gắn bó với nhau. Thể hiện tinh thần mến thương và yêu người ngày càng được thể hiện […]