LIÊN HỆ  CHO THUÊ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN HƯƠNG HOÀI

Công ty cho thuê phục trang Hương Hoài

Địa chỉ: 65 Tô Hiến Thành – Phường Trần Phú – TP Quảng Ngãi

Số Điện Thoại: 035 6868928

Email: huonghoai0110@gmail.com

Website:https://trangphucbieudienquangngai.vn/

Yutobe: https://www.youtube.com/channel/UC8Porzd-foErEmzmPn4iJCg

Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083946243134